Hlavní kategorie » Technika pro vinice a sady » Stroje pro zpracování půdy v příkmenném pásu » Likvidátor plevelů

Likvidátor plevelů

Likvidátory plevelů modelové řady LPO-M / LPO-H jsou univerzální stroje určené pro likvidaci plevelů a mechanické zpracování půdy ve vinicích a sadech libovolného sponu. Pracují jako podpovrchové mulčovače, jejich hlavním cílem je likvidace vzrostlých plevelů a nakypření půdy v příkmenném pásu. Základem stroje je horizontální čtyřnožová fréza a kryt s obvodovou gumou. Robustní pracovní nástroj se čtyřmi silnými noži umožňuje práci i v těžkých podmínkách s velkým množstvím vzrostlých plevelů. Výkonný hydromotor pohonu pracovního nástroje poskytuje rotoru dostatečnou sílu i pro likvidaci hustých a přerostlých plevelů. Likvidátory plevelů jsou firmou OSTRATICKÝ vyráběny ve dvou základních provedení – mechanickém LPO-M a hydraulickém LPO-H. Mechanické provedení LPO-M agregované s traktorem pomocí univerzálního zavěšení je navrženo pro použití zejména ve vzrostlých vinicích a sadech - všude tam, kde kmeny poskytují krytu stroje dostatečnou oporu. Pracovní nástroj se vysunuje do řádku s pomocí pružiny a mechanicky obchází kmínek. Opěrný kryt přitom projíždí řádkem na úrovni půdy a v malé svislé vzdálenosti od nožů. Je proto možné bezpečně použít velmi malou ochranou zónu a kvalitně zpracovat půdu i v blízkosti kmínků a to i v případě, že kmínek není rovný. Toto je výhodné zejména ve starších výsadbách vinic. Výkyvný mechanizmus s nastavitelným přítlakem a kopírovací paralelogram umožňují velmi citlivé nastavení a snadné přizpůsobení stroje různým půdním a terénním podmínkám. Přesné nastavení pružiny vysouvání zabezpečuje lehký průjezd okolo kmínku, kopírovací paralelogram vyrovnává nerovnosti mezi meziřadím a příkmenným pásem.
Hydraulické provedení likvidátoru plevelů LPO-H používá pro kopírování terénu a vysunování pracovního nástroje osvědčené prvky zavěšení a ovládání hydraulických výkyvných sekcí OSTRATICKÝ. Tato varianta stroje je díky citlivosti ovládacího mechanizmu určená zejména pro mladší vinice, které nemají ještě dostatečně pevný kmínek, schopný snést mechanické namáhání přímo pracovním nástrojem. Stroj je po povrchu půdy veden opěrným kolečkem a pracovní nástroj tak snadno kopíruje terén v předem nastavené hloubce.
Likvidátory plevelů firmy OSTRATICKÝ jsou dodávány jednak v bočním nebo čelním provedení zavěšené na rámu traktoru nebo jako speciální zadní stroj vybavený vlastním zdrojem


 LPO
jednostrannýdvoustranný
LPO-MLPO-HLPO-HPLPO-MLPO-HLPO-HP
agregace s traktorembočníbočníbočníčelníčelníčelní
čelníčelníčelníTBZTBZTBZ
TBZTBZTBZ   
naklápěnímechanickyhydraulickyhydraulickymechanickyhydraulickyhydraulicky
pracovní záběr / mm400 - 500400 - 500400 - 5002x 400 - 5002x 400 - 5002x 400 - 500
přepravní rychlost / km/h25

Pasivní sada (s kultivačním nožem)

Pracovní nástroj LPO-H je možné kombinovat s nožovou sekcí.
Hlavní držák LPO-H = hlavní držák nožové sekce Standard

Podrobná technická data, informace o způsobu používání zboží a cenách získáte u našich technických poradců, které můžete kontaktovat telefonicky nebo faxem na +420-519-342491(2) nebo e-mailem na info@ostraticky.cz.


Ostratický, s.r.o.

Hrušecká 388

691 54 Týnec

tel: +420-519-342491
tel: +420-774-342491
e-mail: info@ostraticky.cz
web: www.ostraticky.cz