Hlavní kategorie » Technika pro vinice a sady » Stroje pro zpracování půdy v příkmenném pásu » Výkyvná sekce nožová - boční

Hydraulická výkyvná sekce nožová - boční

Hydraulická výkyvná sekce nožová patří do kategorie pasivních strojů bez poháněných pracovních součástí, určených pro zpracování půdy v příkmenném pásu a prostoru mezi sazenicemi. Je jejím nejjednodušším představitelem s velmi příznivým poměrem mezi pořizovací cenou, provozními náklady a užitnými vlastnostmi. Je však také nejuniverzálnějším a nejpřesnějším strojem se širokým příslušenstvím, mnoha doplňky a variantami používání. Je možné ji kombinovat s dalšími zařízeními jako jsou plečky nebo pásová půdní fréza. Nejčastější je však použití samostatné výkyvné sekce zavěšené na lehkém kultivačním traktoru. Použití v kombinaci s jinými, aktivními stroji, má své opodstatnění v extremních půdních podmínkách a částečně v ovocnářství.

Hydraulická výkyvná sekce nožová firmy OSTRATICKÝ tak slouží ke snadnému a pohodlnému zpracování půdy a likvidaci plevelů mezi jednotlivými sazenicemi ve vinicích i sadech. Je vyráběna jako univerzální přídavné nářadí umožňující agregaci se všemi typy traktorů. Přesný a rychlý pohyb nože je ovládaný automaticky speciálně propojeným hydraulickým obvodem a citlivým hmatačem. Ovládač umístěný v kabině řidiče traktoru umožňuje v kterémkoliv okamžiku ovládat všechny důležité funkce sekce zároveň ručně. Podle typu použitého energetického prostředku jsou možné různé varianty zavěšení (zadní zavěšení na plečce nebo pomocném rámu, čelní zavěšení na pomocném rámu), uživatelsky nejvýhodnější variantou je však boční zavěšení mezi koly traktoru. Tato konstrukce umožňuje dobrý výhled na pracující stroj, plnou kontrolu práce z místa řidiče a snadnou korekci případných odchylek. Výkyvné sekce nožové firmy OSTRATICKÝ jsou již v základním provedení vybaveny slupicí s dlátem nebo s radličkou, která slouží pro lepší pronikání nože do půdy a zároveň chrání hřídel pracovního nože před poškozením.

ModelEKONOMIKSTANDARD
Typ01E02E01020304
Zvedánísvislésvislésvislésvislékyvnékyvné
Naklápění-hydraulicky-hydraulickymechanickyhydraulicky
Pracovní záběr (nůž)40-50-60 cm
Agregace s traktorembočníbočníbočníbočníbočníboční
čelníčelníčelníčelní--
Uvedená technická data jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a vybavení strojů bez předchozího upozornění.

Podrobná technická data, informace o způsobu používání zboží a cenách získáte u našich technických poradců, které můžete kontaktovat telefonicky nebo faxem na +420-519-342491(2) nebo e-mailem na info@ostraticky.cz.


Ostratický, s.r.o.

Hrušecká 388

691 54 Týnec

tel: +420-519-342491
tel: +420-774-342491
e-mail: info@ostraticky.cz
web: www.ostraticky.cz