Hlavní kategorie » Technika pro vinice a sady » Stroje pro zelené práce ve vinicích » Předřezávač

Předřezávač

Předřezávač PRO-400 je speciální stroj navržený a vyráběný firmou OSTRATICKÝ pro mechanizaci zimního řezu ve vinicích na opěrné konstrukci. Mechanizovaný řez pomocí předřezávače radikálně snižuje pracnost a zvyšuje produktivitu práce při zimním řezu letorostů vinné révy. Použití předřezávače zkrátí dlouhé letorosty, očistí problematické části a usnadní zejména vytahování letorostů z drátů opěrné kostrukce.
Předřezávač PRO-400 se skládá z nosného rámu osazeného dvěma řezacími moduly, které mohou být oba poháněny. Provedení s jedním hnacím hydromotorem je vhodné zejména pro slaběji rostoucí odrůdy s menším množstvím výhonů, nezávislý a asynchronní pohon se dvěma hydromotory zvyšuje pracovní výkon a zlepšuje čistění horního dvoudrátí i ve velmi hustých porostech.
Řezací moduly předřezávače PRO-400 jsou vyráběny z jakostního materiálu a pro dosažení vysoké životnosti jsou jejich hrany tvrzené speciální technologií. Zavěšení řezacích modulů v nosném rámu umožňuje snadnou změnu pracovního záběru a velkou variabilitu ve výběru stroje vhodného pro konkrétní podmínky. Pohon a ovládání je řešeno speciálním, pro tento účel navrženým elektrohydraulickým ovládacím obvodem, který umožňuje snadné nastavování otáček řezacích modulů, velikost přítlaku i překrytí řezacích modulů tak, aby bylo možno vždy nastavit optimální pracovní podmínky podle potřeb každého uživatele.
Předřezávače pro zimní řez PRO-400 využívají univerzální zavěšovací prvky firmy OSTRATICKÝ shodné se stroji pro zelené práce – zvedací sloupek US nebo STS. Mohou tak být snadno agregovány jako příslušenství osečkovačů nebo odsavačů listí. Díky hydraulickému pohonu s relativně nízkým příkonem mohou být snadno namontovány na všechny typy traktorů i malotraktorů - standardní, kloubové, portálové nebo jako příslušenství sklízečů révy.

Podrobná technická data, informace o způsobu používání zboží a cenách získáte u našich technických poradců, které můžete kontaktovat telefonicky nebo faxem na +420-519-342491(2) nebo e-mailem na info@ostraticky.cz.


Ostratický, s.r.o.

Hrušecká 388

691 54 Týnec

tel: +420-519-342491
tel: +420-774-342491
e-mail: info@ostraticky.cz
web: www.ostraticky.cz