Hlavní kategorie » Technika pro vinice a sady » Ostatní stroje a zařízení » Montážní prvky a doplňky

Speciální montážní prvky a doplňky

Odborně a pečlivě provedená montáž speciálních strojů pro vinice a sady je pro jejich správnou funkci nejméně stejně důležitá jako výběr samotných strojů. Speciální montážní prvky a doplňky doplňují a rozšiřují již existující funkce jednotlivých traktorů určených jako nosiče speciální techniky pro vinice a sady. Slouží jak pro mechanické, tak i pro hydraulické přizpůsobení.

Mechanické montážní prvky jsou nutné prakticky vždy, když je na traktor pořizován první stroj a jedná se v převážné o různé druhy rámů a zavěšovacích prvků.

Hydraulické montážní prvky pak doplňují nebo zlepšují fungování zařízení již vestavěných výrobcem traktoru nebo tyto funkce rozšiřují pro speciální požadavky dle konkrétního uživatele. Jde přitom zejména o změny umístění nebo rozšiřování počtu vnějších rychlospojek, montáže speciálních přídavných hydraulických rozvaděčů (a to s mechanickým nebo i elektrickým ovládáním) tam, kde počet okruhů není dostačující, doplňkové regulační prvky a filtry (tam, kde nejsou součástí připojovaných strojů) a další speciální díly. Jejich konkrétní použití vždy závisí na druhu a vybavení vybraného stroje, který má být s traktorem spojen.

Výběr mechanických i hydraulických montážních prvků je velmi individuální a závislý na mnoha okolnostech.

Podrobná technická data, informace o způsobu používání zboží a cenách získáte u našich technických poradců, které můžete kontaktovat telefonicky nebo faxem na +420-519-342491(2) nebo e-mailem na info@ostraticky.cz.


Ostratický, s.r.o.

Hrušecká 388

691 54 Týnec

tel: +420-519-342491
tel: +420-774-342491
e-mail: info@ostraticky.cz
web: www.ostraticky.cz